Title: Izolace DNA v kuchyni
Authors: Pavelka, Jaroslav
Citation: PAVELKA, Jaroslav. Izolace DNA v kuchyni. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 6 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/badame-v-krouzku-biologie-na-ss/
http://hdl.handle.net/11025/29375
Keywords: volnočasové aktivity;střední škola;DNA;pokusy
Keywords in different language: leisure activities;secondary school;DNA;experiments
Abstract: Deoxyribonukleová kyselina, označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid), je často diskutována, ale málokdo si uvědomuje, že samotná izolace je snadná i v domácích podmínkách. Samozřejmě pro další práci s DNA je již potřeba laboratorní vybavení. Nicméně získání DNA v takovém množství, že je okem viditelná a její uchování pro případné další experimenty by mohlo žáky či studenty zaujmout. Cílovou skupinou by mohli být zájemci o biologii, či biochemii s kreativním přístupem. Postup izolace lze různě modifikovat a používat odlišné čisticí prostředky a alkoholické nápoje, které mohou změnit celkovou výtěžnost. Lze také modifikovat postupy při izolaci DNA z masa nebo ovoce. Lze využít efektu mrazení nebo je možné ho vynechat a podobně. Praktickou část lze spojit s výkladem o dosažených technikách práce s DNA a budoucích možnostech.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science
Bádáme v kroužku biologie na SŠ / We research in biology circle at secondary school

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Izolace DNA.pdfPlný text783,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.