Title: Testování karcinogenních a mutagenních látek v našem okolí a stravě
Authors: Pavelka, Jaroslav
Citation: PAVELKA, Jaroslav. Testování karcinogenních a mutagenních látek v našem okolí a stravě. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 6 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/badame-v-krouzku-biologie-na-ss/
http://hdl.handle.net/11025/29376
Keywords: volnočasové aktivity;střední škola;karcinogenní látky;mutagenní látky
Keywords in different language: leisure activities;secondary school;carcinogenic substances;mutagenic substances
Abstract: Cílem je v teoretické rovině přiblížit studentům princip mutageneze a karcinogeneze a odlišení obou pojmů, aby bylo zřejmé, že každý karcinogen je mutagenem, ne u každého mutagenu však lze prokázat karcinogenní aktivitu. V praktické části mohou studenti provádět řadu jednoduchých testů, aby zjistili mutagenní charakter látek, které je obklopují.Testovacím modelem by mohla být Drozofila melanogaster, která je ideální genetickým modelem. Mutace jsou snadno rozeznatelné v binokulárním mikroskopu nebo pod silnou lupou. Pokusy se budou zaměřovat na možné chemické mutageny, které se mohou rozpustit v potravě muších larev, (zbytky vykouřených cigaret, podezřelé potraviny, čisticí prostředky, spáleniny jídel, plasty apod.). Studenti si během těchto pokusů osvojí jednoduchý chov nenáročného hmyzu a práci s binokulárním mikroskopem, případně pokud budou pokusy detailnější, i práci s klasickým mikroskopem (zkoumání mutací na povrchu křídla) a manipulaci s malými objekty.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science
Bádáme v kroužku biologie na SŠ / We research in biology circle at secondary school

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Testování.pdfPlný text867,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29376

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.