Title: Evoluce na stole v Petriho misce
Authors: Pavelka, Jaroslav
Citation: PAVELKA, Jaroslav. Evoluce na stole v Petriho misce. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 8 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/badame-v-krouzku-biologie-na-ss/
http://hdl.handle.net/11025/29377
Keywords: volnočasové aktivity;střední škola;evoluce;mutace
Keywords in different language: leisure activities;secondary school;evolution;mutation
Abstract: Cílem je prakticky prokázat, zda mutace vznikají v organismu spontánně, nebo jako odpověď na vliv prostředí. Tedy způsobem přirozeného výběru popsaným Darwinem, nebo jak se domníval Lamarck, že se organismy přizpůsobují pouze díky okolnímu prostředí. Většina lidí, zvláště laičtí kritici Darwina, nechápou ani základní principy evoluce a oba přístupy směšují. Tímto experimentem je možno studenty naučit některým evolučním principům a nechat je vyzkoušet si jednoduchou práci s kultivací bakterií. Původní experiment provedli Max Delbrück a Salvador Luria v roce 1943, v roce 1969 získali Nobelovu cenu zčásti právě za tuto práci. Se studenty je možno provést jednodušší modifikaci, kterou provedl Newcombe v roce 1949 a publikoval v Nature, (Newcombe 1949). Studenti sami ověří, zda mutace vznikají cíleně, nebo náhodně.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science
Bádáme v kroužku biologie na SŠ / We research in biology circle at secondary school

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Evoluce.pdfPlný text761,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.