Title: Badatelská metoda ve fyzice na SŠ
Authors: Masopust, Pavel
Kratochvíl, Pavel
Rejlová, Jana
Citation: MASOPUST, Pavel; KRATOCHVÍL, Pavel; REJLOVÁ, Jana. Badatelská metoda ve fyzice na SŠ. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 66 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/badame-v-krouzku-fyziky-na-ss/
http://hdl.handle.net/11025/29382
Keywords: volnočasové aktivity;střední škola;elektřina;magnetismus;elektromagnetismus;Chladniho obrazce;hudba;elektrostatika;Ohmův zákon;frekvenční generátor
Keywords in different language: leisure activities;secondary school;electricity;magnetism;electromagnetism;Chladni figures;music;electrostatics;Ohm´s law;frequency generator
Abstract: Modul fyziky pro SŠ obsahuje experimenty z akustiky, elektřiny a magnetismu zpracované badatelskou metodou. Tyto moduly byly ověřeny a na základě výsledků ověření mírně modifikovány.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science
Bádáme v kroužku fyziky na SŠ / We research in physics circle at secondary school

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Badame v krouzku fyziky.pdfPlný text1,84 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29382

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.