Title: Analýza látek
Authors: Sloup, Radovan
Citation: SLOUP, Radovan. Analýza látek. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 13 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/badame-v-krouzku-chemie-na-ss/
http://hdl.handle.net/11025/29385
Keywords: volnočasové aktivity;střední škola;analytická chemie;složení látek
Keywords in different language: leisure activities;secondary school;analytical chemistry;composition of substances
Abstract: Pod pojmem analýza si obecně můžeme představit změnu složitějšího na jednodušší. V chemii se jedná například o analýzu neznámé látky a studium jejího složení. Současně v chemii můžeme použít analytickou (rozkladnou reakci) jako postup, kdy se jedna chemická látka rozpadá na několik jiných chemických látek. Cílem projektu je představit jednoduché a na přístrojové vybavení nenáročné chemické reakce, které si mohou vyzkoušet studenti se zájmem o chemii, přestože se vlastní analytické chemie obávají.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science
Bádáme v kroužku chemie na SŠ / We research in chemistry circle at secondary school

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza latek.pdfPlný text967,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.