Title: Experimenty s ozonem
Authors: Richtr, Václav
Citation: RICHTR, Václav. Experimenty s ozonem. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 14 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/badame-v-krouzku-chemie-na-ss/
http://hdl.handle.net/11025/29386
Keywords: volnočasové aktivity;střední škola;ozon;pokusy
Keywords in different language: leisure activities;secondary school;ozone;experiments
Abstract: Projekt Experimenty s ozonem vede k samostatné práci studentů pod vedením zkušeného pedagoga – experimentátora. Zahrnuje nejen oblast chemie (kyslík, ozon), ale zasahuje též do oblasti biologie, ekologie a fyziky. Kromě práce s ozonem se v tomto projektu věnujeme měření průtoku plynu a konstrukci průtokoměrů.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science
Bádáme v kroužku chemie na SŠ / We research in chemistry circle at secondary school

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ozon.pdfPlný text910,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29386

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.