Title: Živá a mrtvá voda
Authors: Dostálová, Alena
Citation: DOSTÁLOVÁ, Alena. Živá a mrtvá voda. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 13 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/badame-v-krouzku-ekologie-na-ss/
http://hdl.handle.net/11025/29390
Keywords: volnočasové aktivity;střední škola;vodní ekosystém;mokřadní ekosystém;čištění vody
Keywords in different language: leisure activities;secondary school;water ecosystem;wetlands ecosystem;cleaning of water
Abstract: Cílem cyklu je seznámit studenty s vodními a mokřadními ekosystémy, samočisticími schopnostmi vodních toků a (na stejném principu) založených metod čištění vody v úpravně vody a v čistírně odpadních vod. Živá a mrtvá voda je koncipovaná jako soubor několika aktivit, které na sebe navazují a které se navzájem doplňují. Začátek cyklu představuje prezentace, která studenty uvede do problematiky a dá jim potřebný vědomostní základ pro další aktivity. V aktivitě Čistá voda si studenti mohou experimentálně vyzkoušet čistící procesy vody, které se uplatňují v přírodě i v technologiích úpravy a čištění vody (úpravna vod, čistírna odpadních vod). V části Další náměty aktivit jsou doporučeny další náměty aktivit, které se studenty může učitel provádět v terénu nebo náměty na exkurze, včetně návodů a metodických doporučení. Součástí je také představení mokřadů mezinárodního významu vyhlašovaných v rámci Ramsarské úmluvy.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science
Bádáme v kroužku ekologie na SŠ / We research in ecology circle at secondary school

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ziva a mrtva voda.pdfPlný text760,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29390

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.