Title: Robinsoni na ostrovech
Authors: Dostálová, Alena
Citation: DOSTÁLOVÁ, Alena. Robinsoni na ostrovech. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 25 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/badame-v-krouzku-ekologie-na-ss/
http://hdl.handle.net/11025/29391
Keywords: volnočasové aktivity;střední škola;ostrovní teorie
Keywords in different language: leisure activities;secondary school;island theory
Abstract: Téma Robinsoni na ostrovech je koncipováno jako několik dílčích aktivit, které na sebe navazují. Díky nim studenti samostatně odhalí principy ostrovní teorie a její důsledky. Učitel v první části hraje spíše pasivní úlohu. Ačkoli je tento princip učení časově náročnější než klasická frontální výuka, vede k dlouhodobějšímu zapamatování informací a zároveň studenti získávají a cvičí další potřebné dovednosti – schopnost logicky přemýšlet a odvozovat obecně platné zákonitosti, spolupracovat a efektivně diskutovat o problému. V druhé části zaujímá učitel své klasické postavení a doplňuje vědomosti studentů o podstatné informace a ukazuje další možnosti aplikace ostrovní teorie. Součástí materiálu je také soubor otázek a cvičení umožňující ověření znalostí/dovedností a kompetencí studentů.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science
Bádáme v kroužku ekologie na SŠ / We research in ecology circle at secondary school

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Robinsoni na ostrovech.pdfPlný text1,7 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29391

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.