Title: Hálky jako příklad ekologických vztahů mezi živočichem a rostlinou
Authors: Mergl, Michal
Citation: MERGL, Michal. Hálky jako příklad ekologických vztahů mezi živočichem a rostlinou. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 10 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/badame-v-krouzku-ekologie-na-ss/
http://hdl.handle.net/11025/29393
Keywords: volnočasové aktivity;střední škola;hálky;interakce organismů
Keywords in different language: leisure activities;secondary school;galls;interaction of organisms
Abstract: Hálky jsou výborným badatelským objektem pro ekologicky zaměřenou exkurzi i laboratorní praktikum. Jsou klasickým případem interakce dvou zcela rozdílných organismů.Hálky se často vyskytují na oslabených stromech na chudé půdě, při okrajích parků a ekotonech, např. okrajích pasek. Jsou snadno dostupným biologickým objektem. Při exkurzi pozorně prohlížíme spodní stranu listů. Nejlepšími stromy s nápadnými hálkami jsou na našem území duby. Pěkné hálky nalezneme i na lipách, javorech a bucích. Na keřích jsou nejčastěji hálky přítomny na růži šípkové. Přítomnost nebo nepřítomnost hálek záleží na mnoha faktorech. Proto v některých letech na stejném místě nalezneme četné hálky, i více jejich druhů, zatímco z jiných letech na hálky téměř nenarazíme. Přítomnost hálek souvisí i s dvouletými cykly některých skupin žlabatek.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science
Bádáme v kroužku ekologie na SŠ / We research in ecology circle at secondary school

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halky.pdfPlný text1,3 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29393

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.