Title: Výstražný vzhled živočichů - aposematismus
Authors: Mergl, Michal
Citation: MERGL, Michal. Výstražný vzhled živočichů - aposematismus. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 7 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/badame-v-krouzku-ekologie-na-ss/
http://hdl.handle.net/11025/29394
Keywords: volnočasové aktivity;střední škola;aposematismus;koevoluce
Keywords in different language: leisure activities;secondary school;aposematism;coevolution
Abstract: Ţádný organismus v přírodě není izolován od organismů okolních. Pokud se ţivočich neměl stát zcela vyhubenou kořistí, v průběhu biologické evoluce se u něj musely vyvinout mechanismy, které mu umoţnily co nejlépe se vyhnout ulovení. Vzniká tak evoluční vztah mezi kořistí a lovcem, při kterém zdokonalení lovu lovcem vyvolá u kořisti zdokonalení mechanismů, jak predaci uniknout. Tato tzv. koevoluce je jedním z hnacích motorů evoluce. Výsledkem je víceméně ustálená rovnováha mezi lovcem a kořistí.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science
Bádáme v kroužku ekologie na SŠ / We research in ecology circle at secondary school

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vystrazny vzhled.pdfPlný text705,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.