Title: Využití mobilních zařízení a speciálních přístrojů pro popularizaci vědy: informatika, matematika
Authors: Hora, Jaroslav
Benediktová, Lenka
Topinka, Jan
Citation: HORA, Jaroslav; BENEDIKTOVÁ, Lenka; TOPINKA, Jan. Využití mobilních zařízení a speciálních přístrojů pro popularizaci vědy: informatika, matematika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 47 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/vyuziti-mobilnich-zarizeni-a-specialnich-pristroju-pro-popularizaci-vedy-informatika-matematika/
http://hdl.handle.net/11025/29399
Keywords: volnočasové aktivity;popularizace vědy;mobilní zařízení;pokusy
Keywords in different language: leisure activities;popularization of sciencee;mobile devices;experiments
Abstract: Modul obsahuje praktická doporučení pro využití speciálních přístrojů na provádění experimentů, mobilních zařízení a dalších informačních a komunikačních technologií během akcí zaměřených na popularizaci vědy, v zájmových kroužcích apod.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti mobilnich zarizeni.pdfPlný text3,58 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.