Title: Využití dostupných cizojazyčných materiálů v popularizaci vědy pro žáky SŠ: fyzika, chemie
Authors: Klečková, Gabriela
Prokšová, Jitka
Nováková, Sylva
Šíp, Martin
Sováková, Jana
Štrofová, Jitka
Chacón Gil, Pablo
Citation: KLEČKOVÁ, Gabriela; PROKŠOVÁ, Jitka; NOVÁKOVÁ, Sylva; ŠÍP, Martin; SOVÁKOVÁ, Jana; ŠTROFOVÁ, Jitka; CHACÓN GIL, Pablo. Využití dostupných cizojazyčných materiálů v popularizaci vědy pro žáky SŠ: fyzika, chemie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 118 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/vyuziti-dostupnych-cizojazycnych-materialu-v-popularizaci-vedy-pro-zaky-ss-fyzika-chemie/
http://hdl.handle.net/11025/29400
Keywords: volnočasové aktivity;popularizace vědy;přírodní vědy;cizí jazyk
Keywords in different language: leisure activities;popularization of sciencee;natural science;foreign language
Abstract: Modul obsahuje příklady dostupných zahraničních materiálů vhodných k uplatnění ve školních i volnočasových aktivitách žáků SŠ ve výuce fyziky a chemie, k nim zpracované metodické náměty konkrétních činností a slovníček. Nabízeno je 5 jazykových variant: jazyk anglický, německý, francouzský, španělský a ruský. Zpracované materiály je možné použít pro metodu CLIL v odborných předmětech i jako zdroj pro posílení mezipředmětových vztahů ve výuce cizích jazyků. Cílovou skupinou vytvořených modulů jsou jak učitelé odborných předmětů, tak učitelé cizího
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti cizojazycnych materialu.pdfPlný text5,38 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.