Title: Využití dostupných cizojazyčných materiálů v popularizaci vědy pro žáky SŠ: informatika, matematika
Authors: Klečková, Gabriela
Nováková, Sylva
Sováková, Jana
Šíp, Martin
Jakeš, Tomáš
Simbartl, Petr
Honzík, Lukáš
Chacón Gil, Pablo
Citation: KLEČKOVÁ, Gabriela; NOVÁKOVÁ, Sylva; SOVÁKOVÁ, Jana; ŠÍP, Martin; JAKEŠ, Tomáš; SIMBARTL, Petr; HONZÍK, Lukáš;CHACÓN GIL, Pablo. Využití dostupných cizojazyčných materiálů v popularizaci vědy pro žáky SŠ: fyzika, chemie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 104 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/vyuziti-dostupnych-cizojazycnych-materialu-v-popularizaci-vedy-pro-zaky-ss-informatika-matematika/
http://hdl.handle.net/11025/29401
Keywords: volnočasové aktivity;popularizace vědy;cizí jazyk;přírodní vědy
Keywords in different language: leisure activities;popularization of sciencee;foreign language;natural science
Abstract: Modul obsahuje příklady dostupných zahraničních materiálů vhodných k uplatnění ve školních i volnočasových aktivitách žáků SŠ ve výuce informatiky a matematiky, k nim zpracované metodické náměty konkrétních činností a slovníček. Nabízeno je 5 jazykových variant: jazyk anglický, německý, francouzský, španělský a ruský. Zpracované materiály je možné použít pro metodu CLIL v odborných předmětech i jako zdroj pro posílení mezipředmětových vztahů ve výuce cizích jazyků. Cílovou skupinou vytvořených modulů jsou jak učitelé odborných předmětů, tak učitelé cizího jazyka.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti cizojazycnych materialu.pdfPlný text5,3 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29401

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.