Title: Mezipředmětové vztahy a badatelské metody v popularizaci vědy: informatika, matematika
Authors: Soukupová, Pavla
Zachová, Markéta
Kohout, Václav
Baťko, Jan
Benediktová, Lenka
Citation: SOUKUPOVÁ, Pavla; ZACHOVÁ, Markéta; KOHOUT, Václav; BAŤKO, Jan; BENEDIKTOVÁ, Lenka. Mezipředmětové vztahy a badatelské metody v popularizaci vědy: fyzika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 79s
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/2div016-mezipredmetove-vztahy-a-badatelske-metody-v-popularizaci-vedy-informatika-matematika/
http://hdl.handle.net/11025/29405
Keywords: volnočasové aktivity;popularizace vědy;mezioborové vztahy;badatelské metody;matematika;informatika
Keywords in different language: leisure activities;popularization of sciencee;interdisciplinary relations;research methods;maths;informatics
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mezipredmetove vztahy.pdf3,37 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.