Title: Mezipředmětové vztahy a badatelské metody v popularizaci vědy: geografie, biologie
Authors: Šafránková (Čábalová), Dagmar
Podroužek, Ladislav
Vágnerová, Petra
Citation: ŠAFRÁNKOVÁ (ČÁBALOVÁ), Dagmar; PODROUŽEK, Ladislav; VÁGNEROVÁ, Petra. Mezipředmětové vztahy a badatelské metody v popularizaci vědy: geografie, biologie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 51 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/2div015-mezipredmetove-vztahy-a-badatelske-metody-v-popularizaci-vedy-geografie-biologie/
http://hdl.handle.net/11025/29406
Keywords: volnočasové aktivity;popularizace vědy;mezioborové vztahy;badatelské metody;geografie;biologie
Keywords in different language: leisure activities;popularization of sciencee;interdisciplinary relations;research methods;geography;biology
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mezioborove vztahy.pdfPlný text1,74 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29406

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.