Title: Popularizace vědy ve volnočasových aktivitách žáků ZŠ: informatika
Authors: Baťko, Jan
Simbartl, Petr
Citation: BAŤKO, Jan; SIMBARTL, Petr. Popularizace vědy ve volnočasových aktivitách žáků ZŠ: informatika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 33 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/popularizace-vedy-ve-volnocasovych-aktivitach-zaku-zs-informatika/
http://hdl.handle.net/11025/29418
Keywords: volnočasové aktivity;popularizace vědy;základní škola;informatika
Keywords in different language: leisure activities;popularization of science;primary school;informatics
Abstract: Modul je zaměřen na rozvoj žáků ve volnočasových aktivitách na základní škole. Zaměřuje se na výuku informatiky. Naleznete zde náměty dlouhodobějších volnočasových aktivit zaměřených na využití robotické stavebnice LEGO Mindstorms EV3. Uplatnění tyto aktivity naleznou hlavně během realizace kroužků robotického programování či dalších aktivit spojených s programováním a algoritmizací.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Bádáme na základní škole / We research at primary school
Přírodní vědy / Natural science
Přírodní vědy / Natural science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popularizace vedy.pdfPlný text1,72 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.