Title: Popularizace vědy
Authors: Rohlíková, Lucie
Vejvodová, Jana
Citation: ROHLÍKOVÁ, Lucie; VEJVODOVÁ, Jana. Popularizace vědy. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 30 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/popularizace-vedy/
http://hdl.handle.net/11025/29423
Keywords: popularizace vědy;univerzita
Keywords in different language: popularization of science;university
Abstract: Tento modul obsahuje praktické náměty a informace pro zajištění kvalitní pedagogické komunikace v rámci akcí organizovaných univerzitou a zaměřených na žáky základních a středních škol. Účastníci kurzu se seznámí s možnostmi a limity uplatnění moderních výukových metod se zvláštním důrazem na metody badatelské, získají tipy pro účinné využití informačních a komunikačních technologií a budou reflektovat specifika práce s různými cílovými skupinami.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:ESF projekt /ESF project
ESF projekt
Popularizace vědy / Popularization of science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popularizace vedy.pdfPlný text3,43 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29423

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.