Title: Staničné elektrochemické akumulátory pre OZE
Authors: Dostál, Zdeněk
Ďulík, Miroslav
Citation: Electroscope. 2014, č. 2, NZEE 2014.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2014/Cislo2_2014/r8c2c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11813
ISSN: 1802-4564
Keywords: elektrochemické akumulátory;obnovitelné zdroje energie;energetické systémy
Keywords in different language: electrochemical accumulators;renewable energy sources;energy systems
Abstract in different language: Place accumulation of elements in all systems is objectively necessary. Similarly, in the RES energy systems is their role is irreplaceable. The renewable energy systems can use different types of storage: electrochemical batteries, supercapacitors, superconducting units, rotary, pneumatic and others. The renewable energy systems can use different types of storage: electrochemical batteries, supercapacitors, superconducting units, rotary, pneumatic and others. The article deals with the design size sets of batteries to allow short-term deposit of the required amount of electricity.
Miesto akumulačných prvkov vo všetkých systémoch je objektívne nevyhnutná. Rovnako aj v energetických systémoch OZE je ich úloha nenahraditeľná. V systémoch OZE je možné použiť rôzne typy zásobníkov: elektrochemické akumulátory, superkondenzátory, supravodičové jednotky, rotačné, tlakovzdušné a iné. Tieto zásobníky sú označované ako krátkodobé, aby zosúladili výrobu elektrickej energie a jej spotrebu. Článok sa zaoberá návrhom veľkosti zostavy akumulátorov tak, aby umožnili krátkodobé uloženie požadovaného množstva elektrickej energie.
Rights: Copyright © 2014 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2014)
Číslo 2 (2014)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dostal.pdfPlný text501,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11813

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.