Publikace ZČU / UWB Publications

Podkomunity


Recent Submissions

Vaněk, Miroslav , Wohlmuth Markupová, Jana
Orální historie v oku hurikánu. Reflexe terénního výzkumu koronavirové krize v České republice a v zahraničí

The article presents the first comprehensive reflections on the field research of the coronavirus crisis in the Czech Republic and also offers overlaps abroad. First, it characterizes the motivations of authors who have been studying oral his‑ tory for a long ti...

Hlaváček, Jiří
Orální historie v čase krizí…


Galerie Sutnarka


Na zdi: online


Pozvánky