Monografie a kolektivní monografie ZČU / UWB Monographs and collective monographs

Podkomunity

3 items

Kolekce


Recent Submissions

Cvrček, František , Novák, František , Beran, Karel , Dostalík, Petr , Urban, Michal , Hatina, Viktor , Šejvl, Michal
Elektronizace výuky práva


Od praxe k teorii a zpět ve vyučování češtině II


Od praxe k teorii a zpět ve vyučování češtině I

Ježek, Jiří , Krbová, Jana , Slach, Ondřej
Zahraniční zkušenosti s revitalizací městských center

Ježek, Jiří , Kopp, Jan , Mičudová, Kateřina
Požadavky na novou politiku rozvoje venkova