Monografie a kolektivní monografie ZČU / UWB Monographs and collective monographs

Podkomunity

3 items

Kolekce


Recent Submissions

Hejduková, Pavlína , Pokorný, Jan
Veřejný sektor pro ekonomické a regionální geografy


Mezipředmětovost ve vybraných vzdělávacích oblastech RVP: Metodika transdisciplinárního inovativního kurzu a studijní text pro přípravu studentů na integraci mezipředmětových vztahů do výuky

Komzáková, Martina , Sochor, Pavel , Slavíková, Marie , Feiferlíková, Romana
Výzkumná zpráva z akčního výzkumu projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti


Podněty k didaktikám pro žáky se SVP ‒ hudební obor

Fidlerová, Ludmila , Káňová, Šárka , Komzáková, Martina , Slavík, Jan , Slowík, Josef , Sochor, Pavel
Metodické materiály pro práci s žáky se SVP v uměleckém vzdělávání ‒ výtvarný obor