Monografie a kolektivní monografie ZČU / UWB Monographs and collective monographs

Podkomunity

3 items

Kolekce


Recent Submissions

Fidlerová, Ludmila , Káňová, Šárka , Komzáková, Martina , Slavík, Jan , Slowík, Josef , Sochor, Pavel
Metodické materiály pro práci s žáky se SVP v uměleckém vzdělávání ‒ výtvarný obor

Káňová, Šárka , Medňanská, Irena , Slavíková, Marie , Slowík, Josef
Metodické materiály pro práci s žáky se SVP v uměleckém vzdělávání ‒ hudební obor

Gažáková, Eva , Káňová, Šárka , Kaska, František , Slowík, Josef , Sovová, Pavla , Ston, Michal , Zacharová, Jolana
Metodické materiály pro práci s žáky se SVP v uměleckém vzdělávání ‒ literárně-dramatický obor

Komzáková, Martina , Mimra, Robert , Slavík, Jan , Sochor, Pavel
Podněty k didaktikám pro žáky se SVP ‒ výtvarný obor

Vyskočil, Jan , Martinčík, David
Dialog o dvou systémech ekonomie