Monografie a kolektivní monografie ZČU / UWB Monographs and collective monographs

Podkomunity

3 items

Kolekce


Recent Submissions

Ulrych, Zdeněk , Malaga, Miroslav
Základy robotiky – programování hardwarových modelů

Hejduková, Pavlína , Kopp, Jan , Hájek, Miroslav , Vrabcová, Pavla
Ekonomie a management životního prostředí: Studijní opora

Vejvara, Luděk
Zděné konstrukce II: Zdivo a související konstrukce stavby v roce 2021

Vacek, Jiří , Pešík, Jiří
Systémové přístupy v managementu

Černá, Marie
Financial Accounting in English