Title: Komparativní analýza vývoje učiva o horninách, nerostech a půdě v naší primární škole
Authors: Podroužek, Ladislav
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2011, č. 2, s. 39-48.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/images/casopis/2011/Arnica_02_web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16773
ISSN: 1804-8366
Keywords: kurikulární dokumenty;obsah;rozsah a koncipování učiva přírodovědy;základní školy
Keywords in different language: curricular documents;contents;scale and arrangement of science curriculum;primary schools
Abstract: Příspěvek dokumentuje vývoj vymezování a koncipování vybraného učiva přírodovědy a didakticky analyzuje jednotlivé kurikulární dokumenty od počátku minulého století až po současnost.
Abstract in different language: The complexity of the defi nition development and curriculum arrangement of the science about rocks, minerals and soil in the primary school level. The article also analyses particular curricular documents since beginning of 20th century till present time.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 2 (2011)
Články / Articles (KPG)
Číslo 2 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podrouzek.pdfPlný text881,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16773

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.