Title: Cold crucible HFG160
Authors: Jiřinec, Stanislav
Rot, David
Citation: Electroscope. 2017, č. 1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/index.php?option=com_content&view=article&id=478:cold-crucible-hfg160&catid=60:2017-02-01-12-02-16&Itemid=57
http://hdl.handle.net/11025/25707
ISSN: 1802-4564
Keywords: laboratoř studeného kelímku;vysokofrekvenční měnič;indukční ohřev oxidů kovů
Keywords in different language: laboratory of cold crucible;high-frequency source;induction heating of metal oxides
Abstract: Jedním z cílů článku je představit nově vzniklou laboratoř studeného kelímku na ZČU v Plzni. Laboratoř studeného kelímku je založená na vysokofrekvenčním měniči pro indukční ohřevy oxidů kovů HFG160 s masivní ocelovou pracovní komorou a uzavřeným chladícím okruhem. Instalace je provedena v hale F2 ve Vědeckotechnickém parku v Plzni. Dalším cílem je návrh segmentového studeného kelímku pro tavení oxidů kovů a to konkrétně pro Al2O3. V závěru článku zmiňujeme první testovací tavbu směsi oxidů kovů Al2O3 a ZrO2 za použití hliníku jako startovacího materiálu.
Abstract in different language: The aim of this article is to introduce the newly established laboratory of cold crucible. The laboratory of cold crucible is based on a high-frequency source HFG160 with working chamber and a closed cooling circuit. The devices are installed in the hall F2 in Science and Technology Park in Pilsen. The article describes the design procedure of segmented cold crucible for melting Al2O3. At the end of the article there is the description of the first melting process of mixture Al2O3 a ZrO2 in HFG160. The pieces of aluminum were used as a starting material.
Rights: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2017)
Články / Articles (KEE)
Číslo 1 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jirinec.pdfPlný text746,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25707

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.