Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLindstedt, Lukasz
dc.contributor.authorVychytil, Jan
dc.contributor.authorDziewoński, Tomasz
dc.contributor.authorHynčík, Luděk
dc.date.accessioned2017-05-17T11:06:29Z
dc.date.available2017-05-17T11:06:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationLINDSTEDT, Lukasz, VYCHYTIL, Jan, DZIEWOŃSKI, Tomasz, HYNČÍK, Luděk. Numerical tests of the virtual human model response under dynamic load conditions defined in federal aviation regulation part 23.562 andD 25.562: preliminary study. Archive of Mechanical Engineering, 2016, roč. 63, č. 4, s. 511-530. ISSN 0004-0738.en
dc.identifier.issn0004-0738
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25997
dc.identifier.urihttp://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?mode=FullRecord&customersID=Alerting&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=Alerting&SrcAuth=Alerting&SID=U1wnLaUtaTrKMC1Crfb&UT=WOS%3A000390821200003
dc.identifier.urihttps://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-85008191030
dc.identifier.uri000390821200003
dc.identifier.uri2-s2.0-85008191030
dc.description.abstractHlavním cílem výzkumu bylo ověření mechanické odezvy modelu lidského těla při zatížení, které může nastat při nehodách letadel. Zároveň bylo cílem porovnat výsledky analýzy s experimentálními daty dostupnými v literatuře. Při simulacích byl využit model VIRTHUMAN. Autoři se zaměřili na případy popsané v normách FAR, část 23.562 a 25.562. Analýza spočívala v porovnání kompresní síly v bederní páteři naměřené na figuríně FAA HIII (experiment) a vypočtené pomocí modelu VIRTHUMAN. Provedené analýzy vedly k uspokojivé shodě mezi experimentálními daty a simulací. Archive of Mechanical Engineeringcs
dc.format20 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherDe Gruyteren
dc.rights© De Gruyteren
dc.rights© BY-NC-ND 4.0en
dc.subjectcertifikace sedačekcs
dc.subjectmodely lidského tělacs
dc.subjectVirthumancs
dc.subjectpočítačové simulacecs
dc.titleNumerické testování virtuálního modelu lidského těla v podmínkách dynamického zatížení podle norem FAR 23.562 a 25.562: předběžná studiecs
dc.titleNumerical tests of the virtual human model response under dynamic load conditions defined in federal aviation regulation part 23.562 andD 25.562: preliminary study.en
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe main aim of the presented research was to check mechanical response of human body model under loads that can occur during airplane accidents and compare results of analysis with some results of experimental tests described in literature. In simulations the VIRTHUMAN model was used. The authors focused on conducting calculations for the case introduced in FA Regulations Parts 23.562 and 25.562. The analysis consists in comparison of compression load measured in lumbar section of spine of the FAA HIII Dummy (experimental model) and in the Virthuman (numerical model). The performed analyses show satisfactory agreement between experimental data and simulated Virthuman responses.en
dc.subject.translatedseat certificationen
dc.subject.translatedhuman modelsen
dc.subject.translatedVirthumanen
dc.subject.translatedcomputer simulationsen
dc.identifier.doi10.1515/meceng-2016-0029
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43917381
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2016_AME.pdf1,71 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25997

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD