Title: Konvergence ke stacionárním řešením bistabilní rovnice s nehladkým reakčním členem, které mají vyšší energii
Convergence to higher-energy stationary solutions of a bistable equation with nonsmooth reaction term
Authors: Drábek, Pavel
Robinson, Stephen
Citation: DRÁBEK, Pavel, ROBINSON, Stephen. Convergence to higher-energy stationary solutions of a bistable equation with nonsmooth reaction term. Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik, 2017, roč. 68, č. 3, s. 1-19. ISSN 0044-2275.
Issue Date: 2017
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/26130
ISSN: 0044-2275
Keywords: bistabilní rovnice;double-well potenciál;asymptotické chování;bazénová atrakce
Keywords in different language: bistable equation;double-well potential;long-time behavior;basin of attraction
Abstract: V tomto článku vyšetřujeme lokální stabilitu kritických bodů o vyšší energii než je globální minimum funkcionálu energie přiřazenému bistabilní rovnici. Předpokládáme, že double-well potenciál není třídy C^2 v bodech sveho globálního minima.V předcházejícím článku jsme dokazali, že funkcionál energie má kontinua kritických bodů o vyšší energii než ground states. Tyto kritické body jsou lokálními minimy a funkcionál je konvexní ve všech směrech, které jsou transversální na směr těchto kontinuí. Pro každé z těchto kontinuí ukazujeme, existenci otevřené podmnožiny bazénu atrakce. Náš výsledek nabízí alternativní vysvětlení pomalé dynamiky podél atraktoru, která byla široce diskutována v odborné literatuře.
Abstract in different language: In this paper, we investigate the local stability of critical points with energy that is higher than the ground-state energy of the functional associated with the bistable equation. We assume that a double-well potential lacks C^2 regularity at the global minimizers. Previous work has shown that, for small diffusion parameter, the energy functional possesses continua of critical points at high energy levels and that the relative interior of these continua are local minimizers. The local geometry of the energy functional at these points is convex in directions perpendicular to the continua, and thus has a trough-like shape locally, with critical points at the base of the trough. For each such continuum, we show that there is an open set containing the interior of the continuum that is a subset of the basin of attraction for the continuum. This stability result allows for a different perspective on the so-called slow dynamics along the attractor.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Drabek_Robinson_online.pdf1,13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD