Title: Nenulové toky v signovaných grafech - přehled
Nowhere-zero flows in signed graphs: a survey
Authors: Kaiser, Tomáš
Lukoťka, Robert
Rollová, Edita
Citation: KAISER, T., LUKOŤKA, R., ROLLOVÁ, E. Nowhere-zero flows in signed graphs: a survey. Lecture Notes of Seminario Interdisciplinare di Matematica, 2017, roč. 14, s. 85-104. ISSN 2284-0206.
Issue Date: 2017
Publisher: Universitá degli studi della basilicata
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29242
ISSN: 2284-0206
Keywords: nenulové toky, signovaný graf, dvouorientovaný graf, signované barvení
Keywords in different language: nowhere-zero flow, signed graph, bidirected graph, signed colouring
Abstract: Shrnujeme známé výsledky týkající se nenulových toků a souvisejících témat, jako je pokrytí kružnicemi a struktuře kružnic signovaných grafů. K článku patří i přehled několika různych definic barvení signovaného grafu.
Abstract in different language: We survey known results related to nowhere-zero flows and related topics, such as circuit covers and the structure of circuits of signed graphs. We include an overview of several di↵erent definitions of signed graph colouring.
Rights: Plný text není přístupný.
© Universitá degli studi della basilicata
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
Postprinty / Postprints (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
3016676Kaiser_Lukotka_R.pdf752,72 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD