Title: Efekt teploty žíhání na vlastnosti metalurgicky zpracované práškové slitiny Ti-35Nb-2Zr-0.5O.
The effect of annealing temperature on the properties of powder metallurgy processed TI-35NB-2ZR-0.5O ALLOY
Authors: Málek, Jaroslav
Hnilica, František
Veselý, Jaroslav
Smola, Bohumil
Medlín, Rostislav
Citation: MÁLEK, J., HNILICA, F., VESELÝ, J., SMOLA, B., MEDLÍN, R. The effect of annealing temperature on the properties of powder metallurgy processed TI-35NB-2ZR-0.5O alloy. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2017, roč. 75, č. November 2017, s. 252-261. ISSN 1751-6161.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29269
ISSN: 1751-6161
Keywords: Slitiny beta-titanu, žíhání, mechanické vlastnosti, plasticita, fraktografie.
Keywords in different language: beta-titanium alloys, annealing, mechanical properties, plasticity, fractography
Abstract: Slitina Ti-35Nb-2Zr-0,5O (hmotnostní %) byla vyrobena procesem práškové metalurgie (izostatické lisování za studena směsi elementárních prášků a následné slinování) s primárním cílem použití jako materiálu pro biologické aplikace. Sintrované vzorky byly promyty a následně byl zkoumán vliv teploty žíhání na mechanické a strukturní vlastnosti. Vzorky byly žíhány při teplotě 800, 850, 900, 950 a 1000 ° C po dobu 0,5 hodiny s kalením do vody. Byly pozorovány významné změny v mikrostruktuře (tj. Rozpouštění sraženiny nebo zrychlení zrna) ve vztahu ke zvýšení teploty žíhání. Ve spojení s těmito změnami byly také zkoumány mechanické vlastnosti. Konečná pevnost v tahu se zvýšila z 925 MPa (vzorek žíhaný při 800 ° C) na 990 MPa (900 ° C). Také prodloužení (plasticita) narostla z ~ 13% (800 ° C) na více než 20% (900, 950 a 1000 ° C).
Abstract in different language: Ti-35Nb-2Zr-0.5O (wt.%) alloy was prepared via a powder metallurgy process (cold isostatic pressing of blended elemental powders and subsequent sintering) with the primary aim of using it as a material for bio-applications. Sintered specimens were swaged and subsequently the influence of annealing temperature on the mechanical and structural properties was studied. Specimens were annealed at 800, 850, 900, 950, and 1000 °C for 0.5 h and water quenched. Significant changes in microstructure (i.e. precipitate dissolution or grain coarsening) were observed in relation to increasing annealing temperature. In correlation with those changes, the mechanical properties were also studied. The ultimate tensile strength increased from 925 MPa (specimen annealed at 800 °C) to 990 MPa (900 °C). Also the elongation increased from ~13% (800 °C) to more than 20% (900, 950, and 1000 °C).
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:OpenAire
Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Medlin_The effect of annealing.pdf1,41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD