Title: Zkáza "Italie" v literatuře, filmu a poezii
Other Titles: The "Italia" disaster in literature, film and poetry
Authors: Sládeček, Petr
Citation: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 16 (2015), č. 1-2, s. 5-12.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
http://hdl.handle.net/11025/29446
ISSN: 1211-8109
Keywords: František Běhounek;vzducholoď Italia;literatura;poezie;film;Umberto Nobile
Keywords in different language: František Běhounek;airship Italia;literature;poetry;film;Umberto Nobile
Abstract: Článek se zabývá druhým životem výpravy vzducholodi „Italia v českém prostředí, jejím obrazem v literatuře, filmu a poezii. Pozornost je věnována politickým souvislostem. Záchrana „odvážlivců ze země černých košil rudým ledoborcem byla vnímána jako první mírové střetnutí mezi fašismem a komunismem. Od počátku byla tato skutečnost vytěžována politickou propagandou. Způsob nazírání se ale zásadním způsobem proměnil. V roce 1928 byl na stránkách komunistického Rudého práva velitel výpravy generál Umberto Nobile vylíčen v těch nejtemnějších barvách a kritika se snesla i na jeho obhájce, českého účastníka výpravy Františka Běhounka. V 50. letech však tentýž list vychválil Běhounkovu knihu Trosečníci polárního moře, kde byl Nobile, který byl v roce 1946 zvolen na kandidátce italské komunistické strany do ústavodárného shromáždění, vylíčen naopak jako oběť nevděku italských fašistů.
Abstract in different language: The article deals with the second life of the expedition of the airship “Italia” in the Czech environment, its image in literature, film and poetry. Attention is given to the political context. Rescue of “daredevils from black shirt country” by red icebreaker was seen as the first peaceful encounter between fascism and communism. Since the beginning, this fact was utilize as political propaganda. But the way of consideration was fundamentally transformed. In 1928, the commander of the expedition, General Umberto Nobile, was portrayed in Communist newspapers Rudé právo in the darkest colours. Moreover, criticism fell on his defender, Czech expedition participant, František Běhounek too. In the 1950s, however, the same newspapers highlighted Běhounek’s book Trosečníci polárního moře. There was Nobile, who was elected in 1946 to Italian Communist Party in the Constituent Assembly, in contrast, portrayed as a victim of ingratitude to the Italian fascists.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2015)
Číslo 1-2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sladecek.pdfPlný text433,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.