Title: Pouť Ludwiga Protze z Kynšperku do Walhally a zase zpět, aneb, Jak českoslovenští turneři chápali umění
Other Titles: The pilgrimage of Ludwig Protz from Kynšperk to Walhalla and back again, or How the czechoslovak turners understood art
Authors: Kessler, Vojtěch
Klement, Martin
Citation: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 16 (2015), č. 1-2, s. 27-52.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
http://hdl.handle.net/11025/29447
ISSN: 1211-8109
Keywords: Německý turnerský svaz;Ludwig Protz;Richard W. Eichler;Josef Hiess;Kynšperk nad Ohří;Offenhausen;umění;literatura;světonázor
Keywords in different language: German turner association;Ludwig Protz;Richard W. Eichler;Josef Hiess;Kynšperk nad Ohří;Offenhausen;art;literature;worldview
Abstract: Německý turnerský svaz, jenž existoval v Československé republice mezi lety 1919 až 1938, a Pracovní společenství sudetoněmeckých turnerů a turnerkyň v Sudetoněmeckém krajanském sdružení, v němž se po válce sdružila část vysídlených turnerů, měly velmi svéráznou představu o podobě a poslání umění. Předkládaná studie se tuto představu pomocí dobového tisku a literatury pokouší osvětlit na příkladu recepce díla západočeského amatérského spisovatele Ludwiga Protze (1895–1927), který v Německém turnerském svazu zastával pozici tak zvaného župního „dietwarta . Cíl textu spočívá v poskytnutí impulzů pro aktuální debatu o možnostech vzpomínání na Ludwiga Protze, jenž je četnými hmotnými památkami v české krajině nadále přítomen.
Abstract in different language: The German Turner Association, which existed in the Czechoslovak Republic between 1919 and 1938, and the Working Community of Sudeten German Turners in the Sudeten German Compatriot Association, where after the war the displaced Turners were organised, had a very specific idea of the form and mission of art. This study attempts to enlighten this idea by using vintage printing and literature of an amateur writer Ludwig Protz (1895–1927), who in the German Turner Association held a position of the so-called district “dietwart”. The target text is to provide impulses for the current debate about the possibilities of recollection on the Ludwig Protze, who is present in the Czech countryside in numerous material monuments.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2015)
Číslo 1-2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kessler.pdfPlný text1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.