Title: Prázdninové osady v době první republiky
Other Titles: Holiday villages at the time of the First republic
Authors: Šoukal, Jiří
Citation: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 16 (2015), č. 1-2, s. 53-73.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
http://hdl.handle.net/11025/29448
ISSN: 1211-8109
Keywords: feriální osady;skauting;prázdniny;výchova;první republika
Keywords in different language: ferial settlement;scouting;holidays;education;First republic
Abstract: Článek se věnuje problematice letních prázdninových osad pro děti v době první republiky. Upozorňuje na velký rozvoj prázdninové činnosti po první světové válce. Prázdninové osady byly pořádány nejrůznějšími institucemi, spolky a organizacemi. I přes obrovský vzrůst je však navštěvoval jen zlomek tehdejších dětí. Autor v komparaci s rozvojem skautského hnutí hledá společné jmenovatele při provozování prázdninových osad a skautských táborů. Ukazuje, že ve snaze vybudovat kvalitní prázdninovou péči pro děti dominovala tři základní témata: důraz na výchovu k vlastenectví, demokracii a pozitivní vztah k přírodě.
Abstract in different language: The article is devoted to the problems of the summer holiday settlements for children at the time of the First Republic. It draws attention to the great development of the holiday activities after the WWI. Holiday settlements were held by all sorts of institutions, associations and organisations. Despite the huge increase, however, only a fraction of children were attending them. The author, in comparison with the development of the Scout movement, is looking for common denominators in the operation of holiday villages and Scout camps. It shows that in an effort to build a high-quality holiday care for children dominated the three fundamental themes: the emphasis on education, patriotism, democracy and a positive relationship to nature.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2015)
Číslo 1-2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soukal.pdfPlný text208,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29448

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.