Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRauchová, Jitka
dc.date.accessioned2018-03-26T07:41:44Z
dc.date.available2018-03-26T07:41:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 16 (2015), č. 1-2, s. 74-87.cs
dc.identifier.issn1211-8109
dc.identifier.urihttp://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29449
dc.description.abstractKdyž byla v roce 1949 převedena katedra teatrologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na Divadelní fakultu AMU, stalo se toto pracoviště hlavním centrem výzkumu dějin a teorie českého divadla. Jednou z určujících osobností Katedra divadelní vědy a dramaturgie byl Jan Kopecký. Ten se stal již v roce 1950 docentem, o devět let později pak profesorem divadelní vědy. Vedle pedagogické a vědecké činnosti rovněž zastával několik funkcí na divadelní fakultě samé, ale i v dalších institucích, což jej předurčovalo k roli iniciátora změn v pedagogickém a vědeckém směřování divadelní vědy a jejího institucionálního zázemí nejen v 50. letech 20. století.cs
dc.format14 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofiecs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectJan Kopeckýcs
dc.subjectAMUcs
dc.subjectDAMUcs
dc.subject1950–1960cs
dc.subjectKatedra divadelní vědy a dramaturgiecs
dc.titleJan Kopecký a Katedra divadelní vědy a dramaturgie Divadelní fakulty Akademie muzických umění v Prazecs
dc.title.alternativeJan Kopecký and the Department of theatre science and dramaturgy of the Theatre faculty of Academy of performing arts in Pragueen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIn 1949 when the Department of Theatrology was transferred from the Philosophical Faculty of Charles University to the Theatre Faculty of Academy of Performing Arts the Department of Theatre Science and Dramaturgy became the main centre of research of history and theory of Czech theatre for several years. One of the most determining personalities was Jan Kopecký. He already became a senior lecturer in 1950 and nine years later a profesor of theatre science. Beside pedagogical and scientific activities he also held a number of positions at the Theatre Faculty itself but also in other institutions, which predestined him to the role of the important initiator of changes in pedagogical and scientific direction of theatre science and its institutional backgrounds not only in the 1950s.en
dc.subject.translatedJan Kopeckýen
dc.subject.translatedAcademy of performing arts in Pragueen
dc.subject.translatedTheatre facultyen
dc.subject.translated1950–1960en
dc.subject.translatedDepartment of theatre science and dramaturgyen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2015)
Číslo 1-2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rauchova.pdfPlný text166,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29449

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.