Title: Juan Valverde de Hamusco v kontextu renesanční filozofie a medicíny
Other Titles: Juan Valverde de Hamusco in the context of renaissance philosophy and medicine
Authors: Kleňhová, Klára
Citation: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 16 (2015), č. 1-2, s. 88-108.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
http://hdl.handle.net/11025/29450
ISSN: 1211-8109
Keywords: empirismus;galénismus;Juan Valverde de Hamusco;Padova;Platón;Realdo Colombo;renesance;Španělsko;teleologie;Andreas Vesalius
Keywords in different language: empirism;galenism;Juan Valverde de Hamusco;Padua;Plato;Realdo Colombo;renaissance;Spain;teleology;Andreas Vesalius
Abstract: Tato studie analyzuje stěžejní dílo španělského renesančníhi anatoma Juana Valverdeho de Hamusco. V úvodu tohoto článku je čtenář seznámen s životem Juana Valverdeho, jehož významnou součástí je studium v Itálii, a to zejména jeho lékařské působení a výzkum na univerzitě v Padově, která je význačná svým záměrením na empirickou zkušenost a zkoumání. Poté následuje stručná charakteristika humanismu a výklad Valverdeho kritiky směřované na úroveň anatomie ve Španělsku. Tato studie nepředkládá komplexní interpretaci Valverdeho díla. Podstatná část článku je proto věnována demonstraci konkrétních projevů Valverdeho respektu k antickým lékařským autoritám. Studie však také poukazuje na Valverdeho kritický postoj k některým poznatkům těchto uznávaných autorů, které již před ním vyvrátili slavní anatomové Andreas Vesalius či Realdo Colombo. V závěru článku je poukázáno na Valverdeho přínos v renesanční vědě a myšlení.
Abstract in different language: This study analyses the masterwork of Spanish Reinassaince anatomist Juan Valverde de Hamusco. Firstly, there is introduced Valverde’s life and his significant part of education in Italy. Especially important is his medical activity in the University of Padua, which is outstanding above all for its concentration on empirical practice and investigation. Secondly, there comes brief characterization of humanism and reading of Valverde’s critical view of Spanish anatomy. This study does not present a comprehensive interpretation of Valverde’s work. Hence the fundamental part of this article is dedicated to demonstration of concrete manifestations of Valverde’s respect to antique authorities but also his criticism of them and agreement with such famous anatomists like Andreas Vesalius or Realdo Colombo. In conclusion, it refers to Valverde’s contribution to Reinassance science and thinking.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2015)
Číslo 1-2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klenhova.pdfPlný text693,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.