Title: Stanovení tuhostí kontaktních prvků ve výpočetním modelu olopatkovaného disku parní turbíny
Finding the Stiffnesses of Interface Contact Elements for the Computational Model of Steam Turbine Blading
Authors: Voldřich, Josef
Lazar, Jan
Polach, Pavel
Morávka, Štefan
Citation: VOLDŘICH, J., LAZAR, J., POLACH, P., MORÁVKA, Š. Finding the Stiffnesses of Interface Contact Elements for the Computational Model of Steam Turbine Blading. In ASME 2017 IDETC/CIE International Design Engineering Technical Conferences & Computer and Information in Engineering Conference. Cleveland: American Society of Mechanical Engineers (ASME), 2017. s. nestránkováno. ISBN: 978-0-7918-5822-6
Issue Date: 2017
Publisher: American Society of Mechanical Engineers (ASME)
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85034821204
http://hdl.handle.net/11025/29499
ISBN: 978-0-7918-5822-6
Keywords: Kontaktní tuhost, olopatkovaný disk, cyklická symetrie, vlastní frekvence, nelineární vibrace
Keywords in different language: contact stiffness, bladed disk, cyclic symmetry, natural frequency, nonlinear vibration
Abstract: V této práci je navržena metoda stanovení tzv. kontaktních tuhostí (CS) kontaktních prvků nelineárního dynamického výpočetního modelu (NDM) olopatkovaného disku se zabudovanými kontakty mezi lopatkami. Metoda je založena na porovnání rezonančních frekvencí NDM a známých vlastních frekvencí odpovídajícího lineárního systému. Za tímto účelem uvádíme efektivní postup výpočtu rezonanční odezvy NDM, což umožňuje stanovit CS jednotlivě. Metoda je demonstrována na příkladu olopatkovaného disku parní turbíny, který je osazen lopatkami o délce 48 palců.
Abstract in different language: A method is proposed for fitting the so-called contact stiffnesses (CSs) of interface elements for a nonlinear dynamic model (NDM) of a bladed disk with integral contact couplings. The method is based on comparison between frequencies of the resonant response of NDM and known natural frequencies in limiting linear cases. For this purpose, an effective approach for calculation of the resonant response NDM is presented allowing CSs to be picked individually. The method is demonstrated for the case of steam turbine bladed disk equipped with 48 inch blades.
Rights: Plný text není přístupný.
© American Society of Mechanical Engineers (ASME)
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (MDP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
DETC2017-67712.pdf3,16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29499

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD