Title: Vliv procesních parametrů na strukturu a vlastnosti laserově povlakovaného WC-NiCrBSi
The influence of process parameters on structure and functional properties of laser clad WC-NiCrBSi coating
Authors: Vostřák, Marek
Houdková Šimůnková, Šárka
Česánek, Zdeněk
Citation: VOSTŘÁK, M., HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š., ČESÁNEK, Z. The influence of process parameters on structure and functional properties of laser clad WC-NiCrBSi coating. In TSC 2017, International Thermal Spray Conference and Exhibition. Dusseldorf: DVS Media, 2017. s. 1080-1085. ISBN: 978-3-96144-000-9
Issue Date: 2017
Publisher: DVS Media
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29501
ISBN: 978-3-96144-000-9
Keywords: vliv procesních parametrů;struktura;vlastnosti laserově povlakovaného WC-NiCrBSi;povlak
Keywords in different language: influence process parameters;structure;functional;properties laser clad WC-NiCrBSi;coating
Abstract: Tato studie se zabývá vlivem hlavních parametrů laserového povlakování na finální mikrostrukturu povlaku WC-NiCrBSi. Protože použitým práškem je směs 60% sférických částic karbidu wolframu a 40% NiCrBSi matrice, morfologie a distribuce karbidů v konečném povlaku závisí na parametrech laserového procesu. Variabilita mikrostruktury povlaku silně ovlivnila jejich odolnost proti opotřebení. V příspěvku je studován vliv parametrů zpracování laseru na mikrostrukturu konečného povlaku. Funkční vlastnosti povlaku jsou hodnoceny zkouškou ASTM G-65. Odolnost proti opotřebení je závislá na množství nerozpuštěných částic karbidu v povlaku.
Abstract in different language: In this study, the influence of main laser cladding parameters on the final microstructure of cladded WC-NiCrBSi coating is discussed. As the used powder is the blend of 60% tungsten carbide spherical particles and 40 % NiCrBSi matrix, the carbides’ morphology and distribution in the final coating are dependent on laser cladding parameters. The variability of coating’s microstructure strongly influenced their wear resistance. In the paper, the influence of laser processing parameters on final coating microstructure is studied. The functional properties of cladded coatings are evaluated by dry sand rubber wheel test ASTM G-65. The wear resistance of the coating is dependent on the amount of undissolved carbides particle in the coating.
Rights: Plný text není přístupný.
© DVS Media
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (CTM)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KFY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vostrak_ITSC.pdf3,22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD