Title: Vliv geometrie trysky na mikrostrukturu a vlastnosti HVOF a HVOF sptříkaných povlaků WC-10Co4Cr a Cr3C2-25NiCr
Effect of Nozzle Geometry on the Microstructure and Properties of HVAF Sprayed WC-10Co4Cr and Cr3C2 -25NiCr Coatings
Authors: Matikainen, Ville
Koivuluoto, Heli
Vuoristo, P.
Schubert, Jan
Houdková Šimůnková, Šárka
Citation: MATIKAINEN, V., KOIVULUOTO, H., VUORISTO, P., SCHUBERT, J., HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š. Effect of Nozzle Geometry on the Microstructure and Properties of HVAF Sprayed WC-10Co4Cr and Cr3C2 -25NiCr Coatings. JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY, 2018, roč. 27, č. 4, s. 680-694. ISSN 1059-9630.
Issue Date: 2018
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85045088095
http://hdl.handle.net/11025/29796
ISSN: 1059-9630
Keywords: HVAF;HVOF;HP/HVOF;WC-CO-Cr;CrC-NiCr;kavitační eroze;vlastnosti;diagnostika;zpracování
Keywords in different language: HVAF;HVOF;HP/HVOF;WC-CO-Cr;chromium carbide;cavitation erosion;properties;diagnostics;processing
Abstract: Žárově stříkané povlaky jsou v současné době běžné ke zvýšení odolnosti proti opotřebení. V článku byla studována možnost zlepšení kvality povlaků využitím jemnějších prášků a změny teploty při nástřiku. Ukázalo se, že nejlepší je využít HVAF nástřikový proces, který se osvědčil už i u prášků s větší zrnitostí. U HVAF procesu lze docílit zrychlení částic změnou geometrie trysky. V této studii byly natříkány povlaky WC-10Co4Cr and Cr3C2-25NiCr s nízkou zrnitostí třemi různými geometriemi trysky. To se ukázalo jako efektivní způsob ovlivňující rychlost a následně strukturu a hustotu povlaku. Pozitivní vliv byl zaregistrován i na erozní odolnost.
Abstract in different language: Thermally sprayed hard metal coatings are the industrial standard solution for numerous demanding applications to improve wear resistance. In the aim of improving coating quality by utilising finer particle size distributions, several approaches have been studied to control the spray temperature. The most viable solution is to use the modern high velocity air-fuel (HVAF) spray process, which has already proven to produce high-quality coatings with dense structures. In HVAF spray process, the particle heating and acceleration can be efficiently controlled by changing the nozzle geometry. In this study, fine WC-10Co4Cr and Cr3C2-25NiCr powders were sprayed with three nozzle geometries to investigate their effect on the particle temperature, velocity and coating microstructure. The study demonstrates that the particle melting and resulting carbide dissolution can be efficiently controlled by changing the nozzle geometry from cylindrical to convergent–divergent. Moreover, the average particle velocity was increased from 780 to over 900 m/s. The increase in particle velocity significantly improved the coating structure and density. Further evaluation was carried out to resolve the effect of particle in-flight parameters on coating structure and cavitation erosion resistance, which was significantly improved in the case of WC-10Co4Cr coatings with the increasing average particle velocity.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer Verlag
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Houdkova_Effect of Nozzle Geometry.pdf3,76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29796

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD