Katedra historických věd / Department of Historical Sciences

Kolekce


Recent Submissions

Donátková, Zuzana
Futurism and the Birth of Fascism

This study analyses selected aspects of the Italian Futurist movement’s political agenda, its involvement in interventionist campaigns for Italy to join the First World War, and its subsequent role in the forming of the Fascist movement. The Intervento, the nine-month period...

Martínek, Daniel
Revoluce v Itálii 1831 a rakouská vojenská intervence

Lhoták, Jan
Dějepisné dílo Jana Helblinga z Hirzenfeldu v kontextu tvorby městských monografií poloviny 19. století

Lhoták, Jan
Výdaje českých královských měst na stavovské povstání: Sušice 1618-1619

Lhoták, Jan
Slasti a strasti kontribučního úředníka. Vymezení a socio-ekonomická pozice daňových výběrčích v 18. a prvé polovině 19. století