Katedra politologie a mezinárodních vztahů / Department of Politics and International Relations

Kolekce


Recent Submissions

Naxera, Vladimír , Krčál, Petr
Oslavy výročí Slovenského národního povstání jako platforma pro vytváření obrazů nepřátel Slovenska

The main focus of this study lies in the instrumental use of history as a tool for the legitimization of political claims. Our paper is related to Slovak National Uprising that plays a crucial role in the national mythology of Slovakia. This is why the annual celebra...

Naxera, Vladimír
Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Miroslav Michela (eds.): Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu

Naxera, Vladimír , Krčál, Petr
„Ostrovy deviace“ v populistické rétorice Miloše Zemana

Tanil, Gamze , Jurek, Petr
Policies on renewable energy at the European and national level of governance: Assessing policy adaptation in the Czech Republic

Cabadová Waisová, Šárka
Co víme o šíření expertního vědění v mezinárodní politice? Případ vědění o lidské bezpečnosti a epistémická infrastruktura jako nový objekt mezinárodní politiky

The current analysis concentrate on how expert knowledge is diffused in international politics. To find an answer the case study on expert knowledge about human security is offered. The text traces the development and the diffusion of the expert knowledge on human security, trace&#...