Title: Projíst se k minulosti: teoreticko-metodologická úvaha o vztahu jídla a paměti
Other Titles: Eat throught the Past: Theoretical and Methodological Essay about the Relations between Food and Memory
Authors: Fatková, Gabriela
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2017, roč. 7, č. 2.
Issue Date: 2017
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2018/01/MEMO-2017_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/30176
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: paměť;jídlo;smysly;antropologie;paměťová studia
Keywords in different language: memory;food;senses;anthropology;memory studies
Abstract: Text se zamýšlí nad možnými styčnými plochami a vzájemnými inspiracemi mezi metodologií vycházející z kulturně antropologické tradice a orální historií. Shrnuje současnou diskuzi o paměti, těle a smyslech na poli sociálních věd v zahraničí a představuje několik konceptů (např. jídlo jako jazyk, jídlo evokující vzpomínky, embodiment, synestezie), které mohou být inspirativní pro aktuální tuzemské směrování a rozvoj metody orální historie. Tuzemským paměťovým studiím, doposud silně zaměřeným na práci s textem (psaným i mluveným), nabízí skrze téma jídla a stravování způsoby, jak překonat dominanci zraku a textu. Především ale představuje jídlo jako téma, díky němuž lze nejen odkrývat různé vrstvy paměti, ale téma skrze nějž lze reprezentovat (umlčené a opomíjené) dějiny domácích producentů každodenní stravy.
Abstract in different language: The text deals with contact area and mutual inspirations of methodologies stemming from cultural anthropology and oral history. It summarizes recent international discussion about memory, body, and senses in social sciences and introduces few concepts (e.g. food as a language, food evoking memories, embodiment, synesthesia) that can be inspirational for current development of oral history methodology in the Czech conditions. Czech memory studies have been strongly based on textual analyses dealing with a written or spoken language. Through the topic of food and foodways, new ways of overcoming the textual and visual dominance in social sciences could be developed. Food is treated as a topic convenient for uncovering of various memory layers and representation of (silenced and neglected) histories of the everyday home food producers.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Články / Articles (KSA)
Roč. 7, č. 2 (2017)
Roč. 7, č. 2 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatkova.pdfPlný text1,19 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.