Bohemiae occidentalis historica

Podkomunity

28 items
29 items
32 items
29 items

Recent Submissions


Seznam autorů

Kumpera, Jan
„Intimní krajina“. Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860-1890. Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy, 10. října 2018 – 27. ledna 2019

Řeháček, Karel
Konference Vznik Československa a provincie Deutschböhmen, 14.–15. června 2018, Liberec

Kumpera, Jan
„Množství moudrých je spásou světa“ (J. A. K.) Migration, Emigration, Exile and Cultural Transfers. People, Confessions and Ideas on the move. 31.st international comeniological colloquium (31. mezinárodní komeniologické kolokvium. Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery – Lidé, konfese a ideje v pohybu). Uherský Brod, 10.–11. 10. 2018.

Wolf, Jiří
Konference o dějinách násilí, Krakov, 17.–18. října 2018