Title: Vliv procesních parametrů laserového povlakování na strukturu a odolnost proti abrazivnímu opotřebení povlaku WcNiCrBSi
The influence of process parameters on structure and abrasive wear resistance of laser clad WC-NiCrBSi coatings
Authors: Vostřák, Marek
Houdková Šimůnková, Šárka
Bystrianský, Martin
Česánek, Zdeněk
Issue Date: 2018
Publisher: IOP Publishing
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85052324726
http://hdl.handle.net/11025/30707
ISSN: 2053-1591
Keywords: laserové povlakování, karbid wolframu, mikrostruktura, tvrdost, opotřebení
Keywords in different language: laser cladding, tungsten carbide, microstructure, hardness, wear
Abstract: Při laserovém povlakování závisí konečná struktura povlaků a tím i jejich funkční vlastnosti na použitých parametrech procesu a použitém prášku. Tato studie se zaměřuje na povlak WC-NiCrBSi. Použitým práškem je směs 60% sférických částic karbidu wolframu a 40% NiCrBSi matrice. Povlaky byly vytvořeny pomocí pevnolátkového laseru a měnily se klíčové parametry procesu: procesní rychlost, množství prášku a výkon laseru. Povlaky jsou analyzovány z hlediska jejich mikrostruktury, tvrdosti a abrazivní odolnosti proti zkoušené metodou ASTMG-65. Bylo zjištěno, že množství rozpuštěných karbidů se zvyšuje s množstvím energie dodané do povlaku a vlastnosti povlaku jsou ovlivněny jednak rozpouštěním karbidů a i množstvím železa promíšeného ze substrátu. To ukazuje, že výběr procesních parametrů je rozhodující, protože významně ovlivňuje konečné vlastnosti povlaku, především odolnost proti opotřebení. V místech překryvů byla nehomogenita mikrostruktury povlaku odpovědná za významné selektivní chování při abrazivním opotřebení.
Abstract in different language: In laser cladding, the final structure of coatings and thus their functional properties are dependent on process parameters used and the initial powder composition. This study focuses on laser cladding of WC-NiCrBSi coatings. As the powder used is a blend of 60% tungsten carbide spherical particles and 40% NiCrBSi matrix, the carbides’ morphology and distribution in the final coating would be dependent on laser cladding parameters. Coatings were cladded using a solid state laser and by varying key process parameters: process speed, powder feed rate and laser power. Cladded coatings are evaluated in terms of their microstructure, hardness and abrasive wear resistance tested by dry sand rubber wheel test ASTMG-65. It was found that the amount of dissolvedWCcarbides increases with increasing heat input and both Fe dilution and carbide dissolution affect the coatings´ properties. This shows that the selection of process parameters is crucial, as they significantly affect the final coatings´ wear resistance. In the overlay regions, the non-homogeneity of the coating’s microstructure was responsible for significant selective abrasive wear behavior.
Rights: Plný text není přístupný.
© IOP Publishing
Appears in Collections:Články / Articles (CT3)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vostrak_Theinfluence.pdf4,9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30707

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD