Title: Vliv Coulombových interakcí na optoelektronické a magnetické vlastnosti nových sloučenin A2V2O7 (A = Fe a Co
Effect of Coulomb interactions on optoelectronic and magnetic properties of novel A2V2O7 (A= Fe and Co) compounds
Authors: Irfan, Muhammad
Azam, Sikander A.
Hussain, Safdar S.
Khan, Saleem Ayaz
Sohail, Mohammad
Makhdoom, Madiha
Ali, Zaheer
Kityk, Iwan V.
Muhammad, Shabbir
Al-Sehemi, Abdullah Ghodran M.
Issue Date: 2018
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85049460787
http://hdl.handle.net/11025/30708
ISSN: 0925-8388
Keywords: Pyrochlore oxidy;elektronové struktury;optické vlastnosti;první principy
Keywords in different language: Keywords:Pyrochlore oxides;Electronic structure;Optical properties;First-principles
Abstract: Optické a magnetické vlastnosti A2V2O2 (A = Fe a Co) sloučeniny jsou zkoumány. Teorie hustotního funkcionálu (DFT) v rámci rámec metody FPLAPW (plný potenciál Linearizované rozšířená roviny vlny), jakož i zobecněné přechodové aproximace plus Hubbard parametr (GGA+U) a Hubbard onsite Coulombův interakce oprav jsou aplikovat. U je vyhodnocena, za předpokladu, že omezení zobecněné přechodové aproximace pro přechodné kovy Fe/Co a V. Vypočtené kapela struktury pro Fe dopovaného sloučeniny ukazují kovové povahy, zatímco pro Co dopované pozorujeme polovinu metalicita vlastnit 100 % rotace polarizace v okolí Fermi úroveň. Vliv Fe/Co a V magnetický moment (mB) na elektronické, magnetické a optické vlastnosti se zabývá detaily navíc. Optické konstanty odhalit silnou reakci na A2V2O2 (A = Fe a Co) v regionech UV (ultrafialový) a IR (infračervené oblasti).
Abstract in different language: Optical and magnetic features of the A2V2O2 (A = Fe and Co) compounds are explored. Density functional theory (DFT) within a framework of FPLAPW (full-potential linearized augmented plane wave) method, as well as generalized gradient approximation plus the Hubbard parameter (GGA+U) and Hubbard onsite Coulomb interaction corrections are applied. U is evaluated assuming constraint generalized gradient approximation for transition metals Fe/Co and V. The calculated band structures for the Fe doped compounds demonstrate the metallic nature while for the Co doped we observe half metallicity possessing 100% spin polarization in the vicinity of the Fermi level. The influence of Fe/Co and V magnetic moment (mB) on the electronic, magnetic and optical features is explored in details additionally. The optical constants reveal the strong response for A2V2O2 (A = Fe and Co) in the IR (infra-red region) and UV (Ultra Violet) regions.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:OpenAire
Články / Articles (CT4)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
KHAN_EFFECT.pdf2,92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30708

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD