Title: Inverze idey "nového člověka" v románech Andreje Platonova
Other Titles: Inversion of Ideas "new man" in the novels of Andrei Platonov
Authors: Pešková, Michaela
Citation: PEŠKOVÁ, Michaela. Inverze idey "nového člověka" v románech Andreje Platonova. In: Slavica Litteraria, 2010, roč. 13, č. 1-2, s. 47-53. ISSN 1212-1509.
Issue Date: 2010
Publisher: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/30751
ISSN: 1212-1509
Keywords: ruská literatura;20. století;Andrej Platonov;socialismus;Sovětský svaz;stalinismus
Keywords in different language: russian literature;20th century;Andrei Platonov;socialism;Soviet union;stalinism
Abstract: Autorka se zabývá invertovaným obrazem sovětského fenoménu „nového člověka“ v Platonovovýcch románech Čevengur a Kotlovan. Odklony od normy sleduje v rámci vybraných základních atributů „nového člověka“ (antiindividualismus, organizovanost, racionalita, potlačení tělesnosti a další). Autorka dospívá k závěru, že převrácení neprobíhá u Platonova vždy na úrovni negace, nýbrž spíše prostřednictvím problematizace ideologických principů, jejich zkosené, někdy travestijní interpretace. Takový způsob literárního zpracování velmi napomáhá porozumění samotnému konceptu „nového člověka“.
Abstract in different language: The authoress deals with an inverted image of the Soviet phenomenon of the “New Man” in Platonov´s novels Cevengur and Kotlovan. She keeps under review departures from the norm within the frame of selected fundamental attributes of the “New Man” (anti-individualism, organization, rationality, suppression of materiality and other). The authoress comes to the conclusion that the inversion does not run, according to Platonov´s presentation, on negative level, but rather by means of problematization of ideological principles, their shifted, sometimes travesty interpretation. Such a method of literary treatment helps understanding the concept of the “New Man”.
Rights: © Slavica litteraria
Appears in Collections:Články / Articles (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inverze.odtPlný text39,89 kBOpenDocument TextView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.