Title: Experimental investigation and numerical modelling of 3D radial compressor stage and influence of the technological holes on the working characteristics
Other Titles: Experimentální výzkum a numerické modelování 3D radiálního kompresorového stupně a vliv technologických otvorů na pracovní charakteristiky stupně
Authors: Matas, Richard
Syka, Tomáš
Hurda, Lukáš
Citation: MATAS, R., SYKA, T., HURDA, L. Experimental investigation and numerical modelling of 3D radial compressor stage and influence of the technological holes on the working characteristics. In Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2018. s. NESTRÁNKOVÁNO. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2101-6275
Issue Date: 2018
Publisher: EDP Sciences
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85049408881
http://hdl.handle.net/11025/30860
ISSN: 2101-6275
Keywords: Radiální kompresor;validace CFD simulace;technologické otvory;účinnost;charakteristika stupně
Keywords in different language: Radial compressor;CFD simulation validation;technological holes;efficiency;stage characteristic
Abstract: Článek se zabývá popisem výsledků výzkumu a vývoje radiálního kompresorového stupně s 3D lopatkami rotoru. Experimentální zařízení a proces měření a hodnocení jsou stručně popsány v jeho první části. Porovnání naměřených a vypočtených charakteristik lze nalézt v druhé části. Poslední část tohoto příspěvku obsahuje vyhodnocení vlivu technologických otvorů v rotorových lopatkách na charakteristiky stupně kompresoru.
Abstract in different language: The article deals with a description of results from research and development of a radial compressor stage with 3D rotor blades. The experimental facility and the measurement and evaluation process is described briefly in the first part. The comparison of measured and computed characteristics can be found in the second part. The last part of this contribution is the evaluation of the rotor blades technological holes influence on the compressor stage characteristics.
Rights: © EDP Sciences
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MATAS_epjconf_efm2018_02060.pdf2,37 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30860

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD