Title: Katolické političky v zápase o úloze katolické ženy v moderní občanské společnosti (90. léta 19. století – 1. světová válka)†
Other Titles: Catholic Women Politicians in Struggle for New Role of Catholic Woman in Modern Civil Society (90s of the 19th Century – World War 1)
Authors: Havelka, Jiří
Citation: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 17 (2016), č. 1-2, s. 20-43.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
http://hdl.handle.net/11025/30882
ISSN: 1211-8109
Keywords: dějiny obou pohlaví;koncept oddělených sfér;katolické aktivistky
Keywords in different language: history of both sexes;concept of separate spheres;Catholic activists
Abstract: Stať s názvem „Katolické političky v zápase o úloze katolické ženy v moderní občanské společnosti (90. léta 19. století – 1. světová válka)“ se věnuje tomu, jak společenské a modernizační změny ovlivnily myšlení dvou významných katolických žen – Augusty Rozsypalové a Františky Jakubcové. Zároveň se též zabývá strategiemi vyjednávání (nového místa pro ženu) těchto žen s katolickými muži.
Abstract in different language: The article “Catholic women politicians in struggle for new role of Catholic woman in modern civil society (90s of the 19th century – World War 1)” focuses on how social and modernization changes have affected the thinking of two major Catholic women – Augusta Rozsypalová and Františka Jakubcová. The article is about negotiation strategies (for the new place for woman) these women with Catholic men.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2016)
Číslo 1-2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Havelka.pdfPlný text448,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.