Title: Cestopisy a reportáže ze Sovětského svazu mezi dvěma světovými válkami (1918–1939)
Other Titles: Travelogues and Travel Reportages from the Soviet Union between the World Wars (1918–1939)
Authors: David, Jaroslav
Davidová Glogarová, Jana
Citation: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 17 (2016), č. 1-2, s. 58-85.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
http://hdl.handle.net/11025/30884
ISSN: 1211-8109
Keywords: cestopisy;Sovětský svaz;1918-1938;komunismus
Keywords in different language: travelogues;Soviet Union;1918-1938;comunism
Abstract: Studie se zabývá českými cestopisy do Sovětského svazu v období 1918–1938. Zaměřuje se na tematicko-motivickou analýzu textů a všímá si společných znaků i rozdílů daných politickou orientací a osobními preferencemi autorů. Ústředními tématy jsou nejen organizace společnosti, propaganda, ateismus a snaha komunistického režimu vychovávat občany, ale také každodenní život, např. způsob oblékání, bydlení, ceny základních potravin apod. O tyto skutečnosti se zajímali všichni autoři, avšak lišili se ve způsobu jejich prezentace a interpretace. Pozitivní ohlasy se střídaly s kritikou sovětských poměrů, a meziválečné cestopisy tak ve výsledku předkládaly českému čtenáři barvitý obraz Sovětského svazu.
Abstract in different language: The study focuses on Czech travelogues to the Soviet Union between 1918 and 1938. The thematic and motivic analysis of the text is paid attention and not only their similarities, but also differences based on political orientation and personal preferences of their authors are examined. The focus topics are not only the form of society, ubiquitous propaganda, atheism and the effort of the Communist regime to educate citizens, but also everyday life, e.g. clothing style, housing conditions, food prices, etc. These were in the centre of attention of all authors, however the ways of their presentation and interpretation were different. Positive responses were intertwined with criticising the Soviet situation, and the result was a colourful view of the Soviet Union.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2016)
Číslo 1-2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
David.pdfPlný text693,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30884

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.