Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBílková, Jitka
dc.date.accessioned2019-01-30T13:30:49Z-
dc.date.available2019-01-30T13:30:49Z-
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 17 (2016), č. 1-2, s. 86-115cs
dc.identifier.issn1211-8109
dc.identifier.urihttp://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/30885
dc.description.abstractČlánek se soustředí na literární zpracování jedné události druhé světové války, a to literaturu atomové bomby a na její taxonomii. Cílem je naznačit různorodost témat, které spisovatelé akcentují, a pohledů na atomový útok na japonská města Hirošimu a Nagasaki. Daná problematika je ukázána na základě analýzy některých českých a anglických překladů děl japonských autorů, zahrnuta je i vybraná literatura, která vznikla mimo Japosko (v USA a Evropě) a reaguje na zmíněnou událost. Pro prezentaci problematiky byly vybrány následující tematické okruhy: bezprostřední zkušenost s výbuchem a reakce na něj, reakce Japonců na oznámení kapitulace, první pokusy o lékařské vědecké zkoumání, pocity přeživších a otázka komunikovatelnosti zážitku, existenciální zkušenost, vznik národního traumatu.cs
dc.format30 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofiecs
dc.relation.ispartofseriesKuděj: časopis pro kulturní dějinycs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectatomová bombacs
dc.subjectliteratura atomové bombycs
dc.subjecthibakušacs
dc.subjectHirošimacs
dc.subjectNagasakics
dc.subjectnárodní traumacs
dc.subjectkomunikovatelnost zkušenosti výbuchu atomové bombycs
dc.titleTéma Hirošimy a Nagasaki v literatuřecs
dc.title.alternativeThe Topic of Hiroshima and Nagasaki in Literatureen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedFollowing text focuses on the literary adaptation of one event of the World War II, that is the atomic bomb literature and its taxonomy. The goal of this text is to present a variability of the topics accented in literature and views on the atomic bomb attack on Japanese cities Hiroshima and Nagasaki. The analysis of certain Czech and English traslations of works of Japanese authors was used to show this issue; certain examples of literature that originated outside Japan (in the USA and Europe) and reacts to this matter were also incorporated. The following thematic issues were chosen to demonstrate the matter: immediate experience with the atomic bomb explosion and the reaction to it, Japanese reaction to the capitulation, the first attempts to do the medical scientific research, the survivors’ feelings and the question of communicability of the experience, existential dimension, and the emergence of the national trauma.en
dc.subject.translatedatomic bomben
dc.subject.translatedA-bomb literatureen
dc.subject.translatedhibakushaen
dc.subject.translatedHiroshimaen
dc.subject.translatedNagasakien
dc.subject.translatednational traumaen
dc.subject.translatedcommunicability of atomic bomb experienceen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
Číslo 1-2 (2016)
Číslo 1-2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilkova.pdfPlný text540,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30885

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.