Title: Současný svět jako východisko změn ve výchově a vzdělávání žáků a učitelů
Other Titles: The contemporary world as the bases for changes in the education of pupils and teachers
Authors: Šafránková, Dagmar
Podroužek, Ladislav
Citation: ŠAFRÁNKOVÁ, D., PODROUŽEK, L. Současný svět jako východisko změn ve výchově a vzdělávání žáků a učitelů. In Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. Ostrava: Česká pedagogická společnost, 2017. s. 375-387. ISBN 978-80-905245-6-9.
Issue Date: 2017
Publisher: Česká pedagogická společnost
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/30946
ISBN: 978-80-905245-6-9
Keywords: výchova;vzdělávání;budoucnost práce;svět;krize;rodina;žák;učitel
Keywords in different language: education;future work;world;cris;family;school;student;teacher
Abstract: Příspěvek reaguje na změny v současné společnosti z pohledu krize výchovy a vzdělávání, krize rodiny a ztráty autority učitele. Předkládá úvahy o dalším směřování výchovy a vzdělávání žáků, ale i přípravy učitelů. Rovněž se zaměřuje na otázky výchovy a vzdělávání spojené s budoucností práce v současném světě.
Abstract in different language: The paper responds to changes in contemporary society from the perspective of the crisis of education, family crisis and loss of teacherś authority. It presents reflections on the future direction of education pupils but also for teachers. It also focuses on issues of education and training related to future work in the contemporary world.
Rights: Plný text není přístupný.
© Česká pedagogická společnost
Appears in Collections:Články / Articles (KPG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
sborníkČPdS_2017.pdf5,47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30946

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD