Title: New Security Strategy and Contemporary Paradigm of US Foreign Policy
Other Titles: Nová bezpečnostní strategie a současné paradigma americké zahraniční politiky
Authors: Hlaváček, Pavel
Citation: HLAVÁČEK, P. New Security Strategy and Contemporary Paradigm of US Foreign Policy. Obrana a strategie, 2018, roč. 18, č. 2, s. 57-70. ISSN 1214-6463.
Issue Date: 2018
Publisher: Vojenská akademie
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31146
ISSN: 1214-6463
Keywords: Cyklická teorie;americká zahraniční politika;Mnichov;Vietnam;Paradigma
Keywords in different language: Cyclical theory;US Foreign Policy;Munich;Vietnam;Paradigms
Abstract: Hlavní tezí článku je, že současná americká zahraniční politika prochází fundamentální změnou. To, co pozorujeme, je paradigmatický přechod od jedné generace, která zažila vítězství USA ve studené válce a byla přesvědčena o potřebě udržovat americké prvenství ve světové politice ke generaci, která vyrostla na neúspěchu války proti teroru (v Afganistanu a Iráku zejména).
Abstract in different language: The main thesis of this contribution is that the foreign policy of the USA is undergoing a significant change. We are witnessing paradigm shift from of generation, which experienced the victory of the USA in the Cold War and was convinced of the need to maintain American Primacy in world politics, to the generation which grew up during the unsuccessful War on Terror (in Afghanistan and particularly in Iraq).
Rights: © Vojenská akademie
Appears in Collections:Články / Articles (KAP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
hlavacek_oas_2_2018.pdf333,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD