Title: David Hilbert na univerzitě v Göttingen a okruh jeho přátel a kolegů
Other Titles: David Hilbert at Göttingen University and the circle of his friends and colleagues
Authors: Zeman, Jan
Citation: ZEMAN, J. David Hilbert na univerzitě v Göttingen a okruh jeho přátel a kolegů. Kuděj, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 43-63. ISSN 1211-8109.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31149
ISSN: 1211-8109
Keywords: Hilbert;Minkowski;Hurwitz;Göttingen;matematikové;fyzikové;logikové
Keywords in different language: Hilbert;Minkowski;Hurwitz;Göttingen;geometry;mathematicians;physicians;logicists
Abstract: V tomto článku prozkoumáme, jaké vzájemné vlivy byly v komunitě vědců kolem slavného matematika Davida Hilberta /1862-1943/ na univerzitě v Göttingen. Spolupráci na významných dílech a jednotlivé návaznosti mezi články budeme nejprve hledat u Hilbertových nejbližších přátel, Hermanna Minkowského a Adolfa Hurwitze. Následně představíme širší Hilbertův okruh kolegů a studentů, pokusíme se v něm najít společné znaky vzájemných vazeb a tuto celou síť vztahů uspořádat a zpřehlednit.
Abstract in different language: In this article we introduce, which influence there were between the community of scientists around the famous mathematician David Hilbert /1862-1943/ during his Göttingen time. We strive to present the social context of the university and the links between the articles by his best friends Hermann Minkowski and Adolf Hurwitz. Then we present the wider circle of Hilbert's colleagues and students and try to order this social network.
Rights: Plný text není přístupný.
© Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kudej-2018-1-Zeman.pdf1,41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD