Title: “Place in my hands the inexhaustible craft of medicine!”: Physicians and healing at the royal court of Esarhaddon
Other Titles: "Vlož do mých rukou nezměrné umění lékařské": Lékaři a léčba u dvora krále Asarhaddona
Authors: Šašková, Kateřina
Citation: ŠAŠKOVÁ, K. Place in my hands the inexhaustible craft of medicine!: Physicians and healing at the royal court of Esarhaddon. In: Chatreššar, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 51-73. ISSN 1803-005X.
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita Karlova
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31157
ISSN: 1803-005X
Keywords: Asýrie;medicína;léčba;lékaři;zaříkávači;královský dvůr;Asarhaddon;novoasyrské dopisy;věštebné dotazy.
Keywords in different language: Assyria;medicine;healing;physicians;exorcists;royal court;Esarhaddon;Neo-Assyrian letters;divinatory queries.
Abstract: Medicína starověké Mezopotámie je oblastí, jíž je věnována velká pozornost již od objevu „příruček“ pro osoby praktikující medicínu. Tyto lékařské texty ovšem obsahují spíše teoretické informace, zatímco dokladů o tom, jaká byla skutečná praxe, máme o poznání méně. Světlou výjimkou je novoasyrské období (zejména doba vlády krále Asarhaddona), ze kterého se dochovalo relativně velké množství textů, jež poskytují barvitější obraz jak konkrétních pacientů trpících různými chorobami, tak také metod léčby a osob, jež jí byly pověřeny. Tyto texty se však vztahují pouze k nejvyšším vrstvám asyrské společnosti, a tak je nelze v žádném případě chápat jako zdroj informací k medicínské praxi ve starověké Asýrii obecně.
Abstract in different language: The medicine of ancient Mesopotamia has long been the topic of investigation, but the texts explored within this field are mainly “handbooks” for persons practising medicine. This medical literature, however, comprises theoretical information rather than data on actual medical practices. Therefore, the Neo-Assyrian letters and divinatory queries (especially from the reign of the king Esarhaddon) that provide a more colourful picture of diseases of concrete individuals and their healing by specific physicians are a priceless source for our knowledge of “real” Mesopotamian medicine, despite the fact that this picture is limited only to a small group of persons standing closest to the king (mostly members of the royal family) in the role of patients, with the highest-ranking specialists as their healers.
Rights: © Univerzita Karlova
Appears in Collections:Články / Articles (KBS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Saskova_2018-Chatressar-51-73.pdf740,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD