Title: Continuous vacuum technology for drying woodchips
Other Titles: Průběžná technologie vakuového sušení dřevní štěpky
Authors: Marek, Václav
Citation: MAREK, V. Continuous vacuum technology for drying woodchips. In: European Biomass Conference and Exhibition. Florencie: ETA-Florence Renewable Energies, 2018. s. 906-911. ISBN 978-88-89407-18-9 , ISSN 2282-5819.
Issue Date: 2018
Publisher: ETA-Florence Renewable Energies
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85051013913
http://hdl.handle.net/11025/31197
ISBN: 978-88-89407-18-9
ISSN: 2282-5819
Keywords: sušení;dřevní štěpka;CFD;vakuum
Keywords in different language: drying;woodchips;computed fluid dynamic;vacuum
Abstract: Tento článek je zaměřen na zpracování dřevěné biomasy, hlavně dřevní štěpky. Produkce biomasy se potýká s mnoha různými jakostmi zpracovávaných materiálů. Základním znakem je vlhkost a struktura. Peletování a briketování je omezováno právě vlhkostí vstupního materiálu. Sušení je obecně velmi neproduktivní technologie. Tento článek popisuje novou generaci vakuové sušící technologie. Článek se zabývá rozborem teplotně-mechanického chování nově navržených variant technologie. Netriviální proudění spalin je simulováno pomocí CFD softwaru. Okrajové podmínky byly odvozovány rozborem předešlého výzkumu a měření. Díky měřením mohly být simulační modely verifikovány. Výzkum tak přináší model s vyšším výkonem a efektivnějším přenosem tepla.
Abstract in different language: This article is focused on processing of wooden biomass, especially woodchips. Production and processing of wooden biomass involve working with material of many different structures and qualities. Basic mechanical properties are defined by structure and humidity. Technological application of woodchips deals with the humidity of the input material. Pelleting, briquetting and also combustion of woodchips solves the high humidity of the input material. Drying in a vacuum is an effective way of processing wood. Conventional drying kilns are well known. Current technology for woodchips drying was described during EUBCE2017. This article is focused on the next generation of vacuum technology, the continuous regime of vacuum processing. There are vital technical requirements for developing this type of technology. These requirements are solved in this article including the description of the development process. Non-trivial tasks of fluid flows are simulated and solved by CFD solvers. Solutions and results are shown with respect to the potential value of the know-how. The thermomechanical behaviour of the designed technology is strongly dependent on the boundary conditions of the process and unknown coefficients. These dependencies are uncovered by the analysis of a prototype vacuum device. Measuring and analysis of the measurements are included in the design process. The main aims of this research are to focus on the reduction of drying costs and improve the performance of continuous vacuum drying technology. It is a new technology with a high level of potential. This paper describes the new technology, the potential of the vacuum and the opportunities for continuous vacuum technology.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© ETA-Florence Renewable Energies
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KKS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD